איזון אקטוארי

מתוך ויקי כלכלי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הגדרה כללית[עריכה | עריכת קוד מקור]

לקרן פנסיה יש נכסים והתחייבויות. נכסי הקרן הם הכספים הצבורים בה במזומן, ני"ע או כהשקעות אחרות, ואילו ההתחייבויות הצבורות כוללות את הקצבאות הצפויות להיות משולמות למבוטחים ולפנסיונרים, בהתאם לדמי הגמולים ששולמו לקרן ולתנאי הקרן.

היחס בין ערכם הנוכחי של הנכסים וההתחייבויות בקרן הפנסיה נקרא מאזן אקטוארי.

- כאשר ערכם הנוכחי של הנכסים וההתחייבויות שווה, הקרן נמצאת באיזון אקטוארי.

- כאשר הנכסים של קרן הפנסיה עולים בערכם על ההתחייבויות, נוצר לקרן עודף אקטוארי.

- כאשר התחייבויות קרן הפנסיה עולות על שווי הנכסים, נמצאת הקרן בגירעון אקטוארי.

במקרה שהמאזן האקטוארי בקרן הפנסיה חיובי או שלילי (עודף אקטוארי או גרעון אקטוארי), חייב מנהל הקרן לאזן את הקרן על ידי הקטנת או הגדלת התחייבויות הקרן לעמיתיה ולגימלאים החברים בה, כלומר - להגדיל או להקטין את סכומי הצבירה בחשבונות העמיתים הפעילים והמוקפאים ואת קצבאות הפנסיה המשולמות לגימלאים.

הגדלת או הקטנת סכומי הצבירה והקצבאות תתבצע באותו השיעור לכל העמיתים בקרן.

הגרעון האקטוארי בקרנות הפנסיה הותיקות[עריכה | עריכת קוד מקור]

חלק מקרנות הפנסיה הותיקות סבלו מגרעון אקטוארי גדול, שבעקבותיו החליטה הממשלה בשנת 1995 לסבסד את קרנות הפנסיה הללו ולסגור אותן לקליטת חברים חדשים. לאחר מכן, בשנת 2003 הולאמו הקרנות.

הגרעון האקטוארי בקרנות הפנסיה החדשות[עריכה | עריכת קוד מקור]

קרנות הפנסיה החדשות מחוייבות לשמור על איזון אקטוארי באופן שוטף, ולכן לא יכול להצטבר בהן גרעון אקטוארי לאורך השנים.