ביטוח קולקטיבי (קבוצתי)

מתוך ויקי כלכלי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הגדרה כללית[עריכה | עריכת קוד מקור]

פוליסת ביטוח המספקת כיסוי ביטוחי למקרה מוות (ביטוח חיים "ריסק") לקבוצת אנשים בעלי מאפיינים משותפים, כגון: עובדים אצל מעביד, חברים בתאגיד, עמיתי קופת גמל ועוד.

ביטוחי חיים ואובדן כושר עבודה קבוצתיים[עריכה | עריכת קוד מקור]

ביטוח קבוצתי המיועד להעניק כיסוי ביטוחי למקרה מוות או אובדן כושר עבודה, ללא מרכיב חיסכון, בפרמיה נמוכה יחסית, לקבוצות המונות למעלה מ-50 מבוטחים שיש ביניהם זיקה משותפת.

סכום הביטוח בביטוח חיים קבוצתי שווה, לרוב, לכל חברי הקבוצה, או שהוא נקבע על פי גיל, משכורת או לפי קריטריון אובייקטיבי אחר, או שילוב שלהם.

סכום הביטוח בביטוח אובדן כושר עבודה קבוצתי, נקבע, בין היתר, על פי משכורתם של המבוטחים.

בהתאם לחוק או לתנאי הפוליסה הקבוצתית, מבוטח שתוקף הפוליסה הקבוצתית פקע לגביו, רשאי, בתנאים ובמקרים שנקבעו מראש, לרכוש פוליסה אישית על שמו ללא צורך בהליך מוקדם של חיתום רפואי, בדמי ביטוח שיהיו נהוגים במועד המעבר לגבי כלל המבוטחים אצל המבטח בפוליסה דומה.

חקיקה[עריכה | עריכת קוד מקור]

- תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי), התשנ"ג-1993.

- תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח) (ביטוח אובדן כושר עבודה קבוצתי), התשס"ז-2006