הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים

מתוך ויקי כלכלי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
בנק ישראל

דוברות והסברה כלכלית

‏ירושלים, כ"ג ניסן התשע"ז

‏‏19 אפריל 2017

הודעה לעיתונות:

הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים

(ממוצע תקופתי, אחוזים)

הציפיות משוק ההון‎1 לשנה הראשונה הציפיות משוק ההון‎1 לשנה השנייה (פורוורד) הציפיות משוק ההון‎1 לשנה השלישית (פורוורד) הציפיות משוק ההון‎1    ל 5-3  שנים (פורוורד)‎2 הציפיות משוק ההון‎1 לחמש שנים הציפיות משוק ההון‎1 ל 10-5  שנים (פורוורד) ‎3 ממוצע תחזיות‎4 האינפלציה ל-12 חודשים קדימה ציפיות לשנה הנגזרות מהריביות הפנימיות‎5
הנתונים השנתיים:
2010 2.6 2.8 2.9 3.0 2.9 2.5 2.7 2.7
2011 2.5 2.7 3.0 2.9 2.8 2.4 2.8 2.7
2012 2.1 2.7 3.0 2.6 2.6 2.3 2.3 2.1
2013 1.7 2.4 2.6 2.4 2.3 2.4 1.8 1.6
2014 1.2 1.8 2.2 2.0 1.8 2.3 1.3 1.0
2015 0.6 1.3 1.4 1.6 1.3 2.0 0.8 0.4
2016 0.2 0.8 1.1 1.4 1.0 2.2 0.6 0.1
הנתונים החודשיים:
2016
ינואר 0.3- 0.6 1.0 1.4 0.8 2.2 0.4 0.2-
פברואר 0.3- 0.6 0.9 1.4 0.8 2.1 0.4 0.3-
מארס 0.0 0.9 1.2 1.5 1.0 2.1 0.5 0.1-
אפריל 0.1 1.0 1.3 1.4 1.0 2.1 0.7 0.1
מאי 0.3 0.8 1.2 1.4 1.0 2.2 0.7 0.3
יוני 0.4 0.7 1.1 1.3 1.0 2.1 0.8 0.3
יולי 0.5 0.7 1.1 1.4 1.0 2.2 0.8 0.3
אוגוסט 0.4 0.7 1.0 1.4 1.0 2.1 0.6 0.3
ספטמבר 0.5 0.7 1.1 1.4 1.0 2.1 0.6 0.3
אוקטובר 0.4 0.8 1.0 1.2 0.9 2.1 0.6 0.3
נובמבר 0.4 0.9 1.3 1.4 1.1 2.3 0.7 0.3
דצמבר 0.5 0.7 1.2 1.4 1.1 2.4 0.6 0.4
2017
ינואר 0.1 0.7 1.3 1.5 1.0 2.3 0.6 0.3
פברואר 0.0 0.7 1.3 1.5 1.0 2.2 0.6 0.3
מארס 0.1- 0.6 1.1 1.4 0.9 2.0 0.4 0.1
הנתון השוטף‎6 0.0 0.5 1.0 1.4 0.8 1.9 0.6 0.1

1.     הציפיות לאינפלציה משוק ההון מוגדרות כיחס בין התשואות של אג"ח ממשלתיות לא-צמודות לתשואות של אג"ח ממשלתיות צמודות (Break-even Inflation), והן כוללות מרכיב של פרמיית סיכון אינפלציונית וכן הטיות שונות הנובעות מהבדלי המיסוי והנזילות הקיימים בין הסוגים השונים של איגרות החוב. הסבר על אופן החישוב של הציפיות מופיע בכתובת:

www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/InflationExpectationsExplanation.aspx

הציפיות פורוורד הן ציפיות לאינפלציה במהלך תקופה עתידית. הציפיות פורוורד  (k,j)exp   מחושבות על ידי גזירתן מתוך הציפיות   ל - k שנים ול- j שנים. כלומר:

כאשר (j,k)exp  הן הציפיות פורוורד לאינפלציה מסוף השנה ה-j  עד סוף השנה ה-k. כך למשל, (3,5)exp  הן הציפיות מסוף השנה השלישית עד סוף השנה החמישית. ו-(k)exp הציפיות ל-k שנים, למשל ל-5 שנים. כל הציפיות מוצגות במונחים שנתיים.

2.     ציפיות פורוורד לשנים שלמות, מסוף השנה השלישית ועד סוף השנה החמישית.

3.     ציפיות פורוורד לשנים שלמות, מסוף השנה החמישית ועד סוף השנה העשירית.

4.     ממוצע פשוט של תחזיות לאינפלציה של בנקים מסחריים וחברות ייעוץ כלכלי המוסרים לבנק ישראל את תחזיותיהם באופן סדיר.

5.     הציפיות הנגזרות מהריביות הפנימיות של חמשת הבנקים הגדולים, המחושבות כיחס בין הריביות הלא צמודות לריביות הצמודות למדד. הריבית הפנימית מחושבת עבור כל בנק כממוצע בין המחיר השולי שלו לגיוס מקורות (פיקדונות) והמחיר השולי שלו להקצאת שימושים (אשראי).

6.     עבור ציפיות משוק ההון ומהריביות הפנימיות - ממוצע לחודש מדדי (מהמדד הקודם ועד לנתון האחרון הקיים לפני פרסום המדד הנוכחי), עבור התחזיות  – ממוצע של התחזיות שעודכנו לאחר פרסום המדד.