רשימת הפניות

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מוצגות עד 50 תוצאות בין המספרים 1 ו־50:

צפייה ב: (50 הקודמים | 50 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. אבדן גמור ←‏ אובדן גמור
 2. אבדן כושר עבודה ←‏ אובדן כושר עבודה
 3. אבדן מוחלט ←‏ אובדן גמור
 4. אבדן מלא ←‏ אובדן גמור
 5. אבדן רווחים ←‏ ביטוח אובדן רווחים
 6. אג"ח ←‏ אגרת חוב
 7. אגרות חוב מיועדות ←‏ אג"ח מיועדות
 8. אובדן הכנסה ←‏ ביטוח אובדן רווחים
 9. אובדן מוחלט ←‏ אובדן גמור
 10. אובדן מלא ←‏ אובדן גמור
 11. אובדן רווחים ←‏ ביטוח אובדן רווחים
 12. אופציה call ←‏ אופציית רכש
 13. אופציה put ←‏ אופציית מכר
 14. אישור זכויות ←‏ אישור זכויות במקרקעין
 15. ביטוח אחריות מנהלים ←‏ ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה
 16. ביטוח גמלא ←‏ פוליסת גמלא
 17. ביטוח דירקטורים ←‏ ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה
 18. ביטוח חיים קבוצתי ←‏ ביטוח קולקטיבי (קבוצתי)
 19. ביטוח חיים ריסק ←‏ ביטוח חיים "ריסק"
 20. ביטוח מעורב ←‏ פוליסת מעורב
 21. ביטוח מפני אובדן כושר עבודה ←‏ ביטוח אובדן כושר עבודה
 22. ביטוח מקיף ←‏ ביטוח רכב רכוש (מקיף)
 23. ביטוח משלים שב"ן ←‏ כיסוי ביטוחי משלים לשב"ן
 24. ביטוח נושאי משרה ←‏ ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה
 25. ביטוח קבוצתי ←‏ ביטוח קולקטיבי (קבוצתי)
 26. ביטוח קבלנים ←‏ ביטוח עבודות קבלניות
 27. ביטוח רפואי ←‏ ביטוח בריאות
 28. בלק שולס ←‏ מודל בלק ושולס
 29. בעל הפוליסה ←‏ בעל פוליסה
 30. גבול אחריות המבטח ←‏ גבול אחריות
 31. גופים מוסדיים ←‏ גוף מוסדי
 32. גל אלמגור סוכנות לביטוח ←‏ קבוצת גל אלמגור
 33. דמי ניהול מהחיסכון המצטבר ←‏ דמי ניהול מהחיסכון
 34. דמי ניהול מהצבירה ←‏ דמי ניהול מהחיסכון
 35. דמי ניהול מצבירה ←‏ דמי ניהול מהחיסכון
 36. דף הרשימה ←‏ מפרט הפוליסה ("הרשימה")
 37. דרגה שנייה ←‏ משכנתא בדרגה שנייה
 38. הוצאה מותרת בניכוי ←‏ הוצאה מוכרת
 39. הוראת LMT ←‏ הגבלת שער (LIMIT)
 40. החרגה ←‏ החרגה רפואית
 41. הטבות מס ←‏ הטבת מס
 42. היוון קיצבה ←‏ היוון קצבת פנסיה
 43. המודל החכ"ם ←‏ מסלול השקעה תלוי גיל (המודל החכ"ם)
 44. המודל הצ'יליאני ←‏ מסלול השקעה תלוי גיל (המודל החכ"ם)
 45. המפקח על הביטוח ←‏ הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון
 46. הקלת מס ←‏ הטבת מס
 47. הרשימה ←‏ מפרט הפוליסה ("הרשימה")
 48. השכר החודשי הממוצע למשרת שכיר ←‏ השכר הממוצע במשק
 49. ועדת בכר ←‏ רפורמת בכר
 50. חריג בביטוח בריאות ←‏ החרגה רפואית

צפייה ב: (50 הקודמים | 50 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)