קופת גמל

מתוך ויקי כלכלי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הגדרה כללית[עריכה | עריכת קוד מקור]

מכשיר חיסכון לטווח ארוך אשר העמית המפקיד בו כספים נהנה מהטבות מס בהתאם לתקנות מס הכנסה - כללים לאישור וניהול קופות גמל.

קופות גמל מעניקות פתרונות חיסכון לשכירים ועצמאים הן לטווח הארוך (כקופות גמל לתגמולים ולפיצויים לשכירים) והן לטווח הבינוני (כקרנות השתלמות, ללא כיסויים ביטוחיים.

עמית בקופת גמל זכאי למשוך את הסכומים שנצברו לזכותו בקופות הגמל ההוניות, בגין הפקדות שהופקדו עד ליום 31 בדצמבר 2007, בסכום חד פעמי, ואילו את הסכומים שנצברו לזכותו בגין הפקדות לתגמולים שהופקדו החל מיום 1 בינואר 2008 בדרך של קיצבה או היוון קיצבה בלבד.

עד כניסתו לתוקף של חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (תיקון מס 13), התשע"ה-2015, ניתן היה לקבל קצבה יכול מקופת גמל משלמת לקיצבה בלבד ("קופת גמל לקצבה"). לאחר תיקון 13, ניתנה האפשרות לבצע משיכת כספים גם מקופת גמל לחיסכון ("קופת גמל לא משלמת לקיצבה").