רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון

מתוך ויקי כלכלי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הגדרה כללית[עריכה | עריכת קוד מקור]

רשות פיקוח פיננסית, אשר הוקמה בנובמבר 2016 במקומו של אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, הפועלת כיחידה ממשלתית עצמאית ומטרותיה הן:

1. שמירה על עניינם של המבוטחים, העמיתים ולקוחות הגופים המפוקחים.

2. הבטחת יציבותם וניהולם התקין של הגופים המפוקחים, על מנת לקיים את התחייבויותיהם ללקוחותיהם.

3. קידום התחרות בשוק ההון, הביטוח והחיסכון ובמערכת הפיננסית.

4. עידוד חדשנות טכנולוגית ועסקית.

השר הממונה על רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון הוא שר האוצר, והיא עצמאית בהפעלת סמכויותיה, תוך שהיא לוקחת בחשבון את המדיניות הכלכלית של הממשלה כפי שזו באה לידי ביטוי בהחלטותיה, ופועלת בהתאם להחלטות הממשלה בתחום החיסכון הפנסיוני.

הרקע להקמת הרשות[עריכה | עריכת קוד מקור]

רשות ההון ביטוח וחיסכון הוקמה בעקבות המלצות הצוות להקמת רשות ההון ביטוח וחיסכון, במטרה לשפר ולייעל את פעילות הפיקוח על הגופים הפיננסיים בישראל באופן נטול פניות וללא השפעות פוליטיות.

ההמלצות התבססו על סטנדרטים בינלאומיים ובהם:

- עקרונות ארגון המפקחים הבינלאומי על הביטוח (ICP2 של ה- IAIS)

- תהליך השקילות מול נציבות האיחוד האירופי

- המלצות קרן המטבע הבינלאומית (דוח משנת 2012)

- המלצות ה-OECD (מדוחות שונים)

ראש רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון[עריכה | עריכת קוד מקור]

שר האוצר ימנה, באישור הממשלה, את ראש רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון לתקופת כהונה של חמש שנים. עם הקמת הרשות, בנובמבר 2016, מונתה המפקחת על הביטוח דורית סלינגר כראש הרשות הראשונה.

הועדה המייעצת[עריכה | עריכת קוד מקור]

הוועדה המייעצת כוללת חמישה חברים: עובד מדינה, היועץ המשפטי של משרד האוצר או נציגו ושלושה חברים נוספים שהם אנשי משק וכלכלה או מוסדות להשכלה גבוהה, כך שקיים בה איזון בין נציגי ציבור לנציגי ממשלה.

תקצוב הרשות[עריכה | עריכת קוד מקור]

על מנת לאפשר לרשות שיקול דעת מיטבי וחופש פעולה בקביעת סדר עדיפויותיה, מוגדר סעיף תקציבי נפרד לפעילות הרשות בתקציב המדינה, כמשרד ממשלתי, כאשר ראש הרשות הוא האחראי על סעיף התקציב.

בנוסף, ימונה לרשות חשב שאינו חשב משרד האוצר, אשר יהיה כפוף לחשב הכללי והממונה יהיה רשאי להעסיק עובדים לפי חוזה מיוחד ולהתקשר בעסקאות ככל הדרוש לפעילות הרשות.

קישורים חיצוניים[עריכה | עריכת קוד מקור]

- אושר סופית: הקמת רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, באתר הכנסת.