בונוס בגין היעדר תביעות

הגדרה כלליתעריכה

מונח מעולם הביטוח - מתן הנחה בפרמיה למבוטח שלא הגיש בעבר הקרוב תביעה כנגד חברת הביטוח.