ביטוח אובדן רווחים

הגדרה כלליתעריכה

פוליסת ביטוח המכסה אובדן או נזקים הנובעים מהפסקת תפעול העסק כתוצאה מנזקים פיזיים שנגרמו לרכוש המבוטח, כתוצאה מנזק אש, רעידת אדמה ונזקי טבע.

ביטוח אובדן רווחים מוכר גם כביטוח אובדן הכנסות, והוא מכסה מקרים של הפסקה קבועה או זמנית בפעילות העסק.