ביטוח מנהלים

מתוך ויקי כלכלי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הגדרה כללית[עריכה | עריכת קוד מקור]

שם מסחרי לתוכנית ביטוח חיים, המשלבת ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח, ומאושרת כקופת ביטוח (קופת גמל משלמת לקצבה או לא משלמת לקצבה).

ביטוחי מנהלים עד שנת 1991[עריכה | עריכת קוד מקור]

פוליסות ביטוח המנהלים ששווקו עד סוף שנת 1991 כוללות תשואה מובטחת על כספי החיסכון. הבטחת התשואה מושגת באמצעות אג"ח מיועדות מסוג אג"ח ח"ץ המונפקות על ידי המדינה עבור החוסכים בפוליסה.

גובה התשואה המובטחת בפוליסות השתנה לאורך השנים, ונע בין 5% בפוליסות ששווקו בשנים 1962-1975 ("קרן א'") לבין 3% בפוליסות ששווקו משנת 1988 ("קרן ז'").

בפוליסות מבטיחות התשואה לא נגבו דמי ניהול והתמורה שמקבלות חברות הביטוח מתבססת על פער התשואה שבין תשואת אגרות החוב שמקבלת המדינה לבין התשואה שמקבל המבוטח, הפרש העומד על כ-1%. בנוסף גובות חברות הביטוח בפוליסות אלה דמי ניהול מההפקדות השוטפות, המשולבים עם מרכיב הכיסויים הביטוחיים.

שלושה סוגים של פוליסות ביטוח מנהלים מבטיחות תשואה היו קיימות עד שנת 1991: ביטוח מנהלים מעורב, ביטוח מנהלים גמלא וביטוח מנהלים עדיף.

ביטוח מנהלים מעורב מבטיח תשואה[עריכה | עריכת קוד מקור]

ביטוח מעורב הוא פוליסת ביטוח מנהלים המבטיחה למבוטח סכום ביטוח זהה ומוגדר מראש במקרה שימות במהלך תקופת הביטוח, ובמקרה שיגיע לתום תקופת הביטוח בעודו בחיים.

המוטבים למקרה מוות נקבעים על ידי המבוטח, וסכומי הפרמיה החודשית קבועים מראש, צמודים למדד, ומממנים את רכיב ביטוח החיים "ריסק" ואת החיסכון הנצבר בפוליסה.

שלושה חסרונות מרכזיים של ביטוח המנהלים המעורב הם:

1. עלויות הכיסוי הביטוחי הכלול בפוליסה גבוהות מאוד ביחס לביטוחים זהים הנרכשים באופן עצמאי בשוק, ומקטינות באופן משמעותי את החיסכון הנצבר בפוליסה לאורך השנים.

2. לא ניתן להגדיל את סכום הביטוח וסכומי ההפקדות החודשיות בעקבות גידול בשכרו של העובד המבוטח, ונדרשת פתיחה של פוליסה חדשה עבור כל סכום נוסף אותו מעוניין המבוטח להפקיד.

3. פוליסות ביטוח מעורב כוללות קנס בגין משיכת כספים מוקדמת מהפוליסה, טרם תום תקופת הביטוח.

פוליסות ביטוח מעורב שווקו לעובדים שכירים עד שנת 2001 ולעצמאיים עד סוף שנת 2003.

ביטוח מנהלים גמלא מבטיח תשואה[עריכה | עריכת קוד מקור]

ביטוח מנהלים עדיף מבטיח תשואה[עריכה | עריכת קוד מקור]

ביטוחי מנהלים בין השנים 1991-2003[עריכה | עריכת קוד מקור]

ביטוחי מנהלים בין השנים 2003-2012[עריכה | עריכת קוד מקור]

ביטוחי מנהלים החל משנת 2013[עריכה | עריכת קוד מקור]