ביטוח מנהלים עדיף

מתוך ויקי כלכלי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הגדרה כללית[עריכה | עריכת קוד מקור]

פוליסת ביטוח מנהלים אשר שווקה בין השנים 1983 ו-2003 ומשלבת שני רכיבים חיסכון פנסיוני וכיסוי ביטוחי למקרה מוות או נכות.

בכל חודש, לאחר ניכוי הוצאות בסכום קבוע, אחוז מסוים מהפרמיה שמשלם המבוטח נצבר כחיסכון ויתרת הפרמיה מיועדת לרכישת כיסוי ביטוחי למקרה מוות ולהוצאות תפעול ושיווק ("מרכיב ריסק").

במקרה של פטירת המבוטח במהלך תקופת הביטוח, סכום הביטוח ישולם למוטבים בתשלום חד פעמי. הסכום שישולם במקרה מוות יהיה בגובה הריסק שנרכש בחודש הפטירה וסכום החיסכון שנצבר עד למועד זה.

מאפיינים עיקריים[עריכה | עריכת קוד מקור]

עד סוף שנות ה-90, עמד שיעור הפרמיה שיועד לחיסכון לרוב על 72%, ואילו מתחילת שנות ה-2000 הועלה לרמות של 80% ומעלה.

  • בביטוחי מנהלים מסוג עדיף ששווקו עד שנת 2000 ניתן היה להמיר את החיסכון שנצבר לתשלום גמלה בסמוך למועד קבלת הקיצבה, על בסיס מקדם קיצבה שנקבע במועד רכישת הפוליסה.
  • בנוסף, בביטוחי עדיף ששווקו עד לשנת 2000 עמדו בפני מבוטח בגיל פרישה מספר מסלולים אפשריים לקבלת קצבה, המשולמת על בסיס מקדם קצבה מובטח.
  • החל משנת 2000 שווקו שני סוגי פוליסות ביטוח עדיף: פוליסה הונית, במסגרתה ניתן היה לייעד את החיסכון שנצבר לאפיק הוני ללא אפשרות המרה לתשלום גמלה, ופוליסה קצבתית - במסגרתה ניתן להמיר את החיסכון שנצבר לתשלום גמלה על בסיס מקדם קצבה מובטח תוחלת חיים שנקבע במועד רכישת הפוליסה.
  • החל משנת 2001 היה המבוטח זכאי לתשלום במסלול אחד בלבד - קצבה חודשית עם מקדם קצבה מובטח תוחלת חיים, למשך כל ימי חייו ובמקרה מותו, בטרם שולמו למבוטח מספר מינימלי של 240 תשלומי קצבה חודשיים, ישולמו יתרת הקצבאות למוטבים.

בנוסף, למבוטח קיימת האפשרות לבחור מסלולים נוספים, בתנאים שונים, לגביהם מקדם הקצבה המובטח נקבע במועד קבלת הקצבה, בהתאם לתנאי הפוליסה.

ראו גם[עריכה | עריכת קוד מקור]

- מיטב הון 2000

- מיטב הון 2001

- מיטב קצבה 2001