גוף מוסדי

הגדרה כלליתעריכה

מונח המתייחס לבנקים, חברות ביטוח ובתי השקעות המנהלים קופות גמל, קרנות פנסיה או קרנות נאמנות.

התקשורת בישראל מייחסת על פי רוב את המונח גוף מוסדי לגופים המנהלים חסכונות פנסיוניים.