הגבלת שער (LIMIT)

הגדרה כלליתעריכה

הוראה למסחר בניירות ערך, הכוללת התנייה להגבלת מחיר.

בהוראה מסוג הגבלת שער ("לימיט"), ההוראה תתבצע רק אם שער נייר הערך הגיע לשער המבוקש או למחיר טוב יותר.

כלומר - בקניה מגדירה ההוראה את השער המקסימלי בו תתבצע הקנייה, ובמכירה מוגדר השער המינימלי לביצוע המכירה.

הגבלת שער בבורסה בתל אביבעריכה

בבורסה בתל אביב ניתן להשתמש בהוראה מסוג הגבלת שער (LMT) גם בשלב הפתיחה של המסחר בבורסה וגם בשלב המסחר הרציף.