השתתפות עצמית

מתוך ויקי כלכלי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הגדרה כללית

סכום ראשוני, הנקוב בפוליסת ביטוח, אותו נדרש לשלם המבוטח במקרה נזק.

מטרת הוספתה של ההשתתפות העצמית לפוליסה היא כדי למנוע הגשת תביעות רבות בסכומים נמוכים, הגורמות להוצאות טיפול גבוהות בחברות הביטוח, ועלולות לגרום לייקור הפרמיות באופן גורף.

ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות יכולה להיות סכום כספי קבוע, אחוז מגובה הנזק או פרק זמן שנקבע, והיא תופחת מתגמולי הביטוח שעל חברת הביטוח לשלם, בהתאם לתנאי הפוליסה.