כיסוי ביטוחי משלים לשב"ן

הגדרה כלליתעריכה

ביטוח בריאות פרטי המשווק על ידי חברות הביטוח ומקנה למבוטח כיסויים נוספים על הכיסויים הקיימים בתוכניות השב"ן של קופות החולים, כך שהכיסוי הכולל קרוב לכיסוי הקיים בביטוח בריאות פרטי מלא "מהשקל הראשון".

עיקר הכיסויים הנוספים בביטוח משלים שב"ן כוללים ביצוע ניתוחים פרטיים בישראל.