מוטב בלתי חוזר

הגדרה כלליתעריכה

מוטב בעל זכויות מיוחדות, שמרגע שהוגדר כמוטב בלתי חוזר בפוליסת ביטוח, לא ניתן לשנות או להחליף אותו הפוליסה ללא אישורו.