חיפוש קבצים כפולים

חיפוש קבצים כפולים על בסיס ערכי הגיבוב שלהם.