רשימת הפניות

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מוצגות עד 100 תוצאות בין המספרים 1 ו־100:

צפייה ב: (100 הקודמים | 100 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. אבדן גמור ←‏ אובדן גמור
 2. אבדן כושר עבודה ←‏ אובדן כושר עבודה
 3. אבדן מוחלט ←‏ אובדן גמור
 4. אבדן מלא ←‏ אובדן גמור
 5. אבדן רווחים ←‏ ביטוח אובדן רווחים
 6. אג"ח ←‏ אגרת חוב
 7. אגרות חוב מיועדות ←‏ אג"ח מיועדות
 8. אובדן הכנסה ←‏ ביטוח אובדן רווחים
 9. אובדן מוחלט ←‏ אובדן גמור
 10. אובדן מלא ←‏ אובדן גמור
 11. אובדן רווחים ←‏ ביטוח אובדן רווחים
 12. אופציה call ←‏ אופציית רכש
 13. אופציה put ←‏ אופציית מכר
 14. אישור זכויות ←‏ אישור זכויות במקרקעין
 15. ביטוח אחריות מנהלים ←‏ ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה
 16. ביטוח גמלא ←‏ פוליסת גמלא
 17. ביטוח דירקטורים ←‏ ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה
 18. ביטוח חיים קבוצתי ←‏ ביטוח קולקטיבי (קבוצתי)
 19. ביטוח חיים ריסק ←‏ ביטוח חיים "ריסק"
 20. ביטוח מעורב ←‏ פוליסת מעורב
 21. ביטוח מפני אובדן כושר עבודה ←‏ ביטוח אובדן כושר עבודה
 22. ביטוח מקיף ←‏ ביטוח רכב רכוש (מקיף)
 23. ביטוח משלים שב"ן ←‏ כיסוי ביטוחי משלים לשב"ן
 24. ביטוח נושאי משרה ←‏ ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה
 25. ביטוח קבוצתי ←‏ ביטוח קולקטיבי (קבוצתי)
 26. ביטוח קבלנים ←‏ ביטוח עבודות קבלניות
 27. ביטוח רפואי ←‏ ביטוח בריאות
 28. בלק שולס ←‏ מודל בלק ושולס
 29. בעל הפוליסה ←‏ בעל פוליסה
 30. גבול אחריות המבטח ←‏ גבול אחריות
 31. גופים מוסדיים ←‏ גוף מוסדי
 32. גל אלמגור סוכנות לביטוח ←‏ קבוצת גל אלמגור
 33. דמי ניהול מהחיסכון המצטבר ←‏ דמי ניהול מהחיסכון
 34. דמי ניהול מהצבירה ←‏ דמי ניהול מהחיסכון
 35. דמי ניהול מצבירה ←‏ דמי ניהול מהחיסכון
 36. דף הרשימה ←‏ מפרט הפוליסה ("הרשימה")
 37. דרגה שנייה ←‏ משכנתא בדרגה שנייה
 38. הוצאה מותרת בניכוי ←‏ הוצאה מוכרת
 39. הוראת LMT ←‏ הגבלת שער (LIMIT)
 40. החרגה ←‏ החרגה רפואית
 41. הטבות מס ←‏ הטבת מס
 42. היוון קיצבה ←‏ היוון קצבת פנסיה
 43. המודל החכ"ם ←‏ מסלול השקעה תלוי גיל (המודל החכ"ם)
 44. המודל הצ'יליאני ←‏ מסלול השקעה תלוי גיל (המודל החכ"ם)
 45. המפקח על הביטוח ←‏ הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון
 46. הקלת מס ←‏ הטבת מס
 47. הרשימה ←‏ מפרט הפוליסה ("הרשימה")
 48. השכר החודשי הממוצע למשרת שכיר ←‏ השכר הממוצע במשק
 49. ועדת בכר ←‏ רפורמת בכר
 50. חריג בביטוח בריאות ←‏ החרגה רפואית
 51. טאבו ←‏ לשכת רישום המקרקעין ("טאבו")
 52. טבלאות סיוע ←‏ טבלאות זכאות
 53. לוח תשלומים ←‏ לוח סילוקין
 54. מבחן מרכז החיים ←‏ מרכז החיים
 55. מדרגות מס הכנסה ←‏ מדרגות מס
 56. מס ערך מוסף ←‏ מס ערך מוסף (מע"מ)
 57. מס רווח הון ←‏ מס רווחי הון
 58. מסלול השקעה תלוי גיל ←‏ מסלול השקעה תלוי גיל (המודל החכ"ם)
 59. מספר בנק ←‏ מספרי בנקים
 60. מע"מ ←‏ מס ערך מוסף (מע"מ)
 61. מקדם פנסיה ←‏ מקדם המרה
 62. מקדם קצבה ←‏ מקדם המרה
 63. מקדם קצבה קבוע ←‏ מקדם המרה מובטח
 64. מקרה הביטוח ←‏ מקרה ביטוח
 65. משכנתה ←‏ משכנתא
 66. משקיע מוסדי ←‏ גוף מוסדי
 67. משקיעים מוסדיים ←‏ גוף מוסדי
 68. ניוד ←‏ ניוד חיסכון פנסיוני
 69. נכות מקצועית ←‏ נכות מקצועית-תעסוקתית
 70. נכות תעסוקתית ←‏ נכות מקצועית-תעסוקתית
 71. נקודות זיכוי ממס הכנסה ←‏ נקודת זיכוי
 72. סניפי ביטוח לאומי ←‏ קטגוריה:סניפי ביטוח לאומי
 73. סעיף 14 ←‏ סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים
 74. עמוד ראשי ←‏ ויקי כלכלי - אנציקלופדיה כלכלית פתוחה
 75. פוליסה ←‏ פוליסת ביטוח
 76. פיצויי פיטורין ←‏ פיצויי פיטורים
 77. פנסיה חובה ←‏ פנסיית חובה
 78. פקודת לימיט ←‏ הגבלת שער (LIMIT)
 79. פקודת מס הכנסה ←‏ פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א-1961
 80. פרי פסו ←‏ דרגה שווה ("פרי פסו")
 81. קוד בנק ←‏ מספרי בנקים
 82. קופה מרכזית לפיצויים ←‏ קופת גמל מרכזית לפיצויים
 83. קצבת הפנסיה ←‏ קצבת פנסיה
 84. קצבת זקנה ←‏ קצבת זיקנה
 85. קרן פנסיה גרעונית שבהסדר ←‏ קרן פנסיה ותיקה גרעונית
 86. קרן פנסיה ותיקה שבהסדר ←‏ קרן פנסיה ותיקה גרעונית
 87. קרנות ברירת מחדל ←‏ קרן ברירת מחדל
 88. קרנות הסתדרותיות ←‏ קרן פנסיה ותיקה גרעונית
 89. קרנות פנסיה ותיקות שבהסדר ←‏ קרן פנסיה ותיקה גרעונית
 90. ריסק ←‏ ביטוח חיים "ריסק"
 91. ריסק זמני ←‏ הסדר ריסק
 92. שארים ←‏ שאירים
 93. שב"ן ←‏ תוכנית לשירותי בריאות נוספים (שב"ן)
 94. שוטף+30 ←‏ שוטף פלוס 30
 95. שוטף+60 ←‏ שוטף פלוס 60
 96. שוטף+90 ←‏ שוטף פלוס 90
 97. שוטף 30 ←‏ שוטף פלוס 30
 98. שוטף 60 ←‏ שוטף פלוס 60
 99. שוטף 90 ←‏ שוטף פלוס 90
 100. שיטת שפיצר ←‏ לוח שפיצר

צפייה ב: (100 הקודמים | 100 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)