מיטב הון 2001

מתוך ויקי כלכלי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הגדרה כללית

פוליסת ביטוח מנהלים מסוג ביטוח מנהלים עדיף המשלבת כיסוי למקרה מוות וחיסכון ארוך טווח.

במקרה מותו של המבוטח במהלך תקופת הביטוח ישולם סכום הביטוח למוטבים בתשלום חד-פעמי. סכום הביטוח במקרה מוות יהיה בגובה רכיב ביטוח החיים (ריסק) שנרכש בחודש הפטירה, בתוספת סכום החיסכון שנצבר בפוליסה עד למועד הפטירה.

בתום תקופת הביטוח, ישולם סכום החיסכון שנצבר עד ה-1.1.2008 בסכום חד-פעמי, ואילו סכומים שהופקדו לאחר מועד זה ניתן יהיה למשוך כקצבה חודשית.

ראו גם

- מיטב הון 2000