מפרט הפוליסה ("הרשימה")

הגדרה כללית

מסמך המצורף לפוליסת ביטוח, ומפרט את פרטי המבוטח, החבויות החלות עליו, דמי הביטוח ותקופת הביטוח.

מפרט הפוליסה ("הרשימה") מהווה על פי חוק חלק בלתי נפרד מהפוליסה.