סוכן ביטוח

הגדרה כלליתעריכה

אדם העוסק בתיווך בין חברות ביטוח לבין מבוטחים, בכל הקשור למוצרי ביטוח, גמל ופנסיה.

סוכן הביטוח חייב להחזיק ברישיון לעיסוק בביטוח בענף הביטוח שבו הוא פועל (ולכן הוא נקרא גם "בעל רישיון"), בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א-1981.