פוליסת גמלא

הגדרה כלליתעריכה

פוליסת ביטוח חיים ששווקה החל משנות ה-80 ועד לתחילת שנות ה-2000 בשתי גרסאות עיקריות: ביטוח מנהלים גמלא ופוליסת חיסכון פרט גמלא.

בפוליסת גמלא מיועד חלקה העיקרי של הפרמיה לתשלום גמלה, שתשולם במועד הפרישה מהעבודה.

סכום הגמלה שתשולם וסכומי הפרמיה נקבעים במועד הוצאת הפוליסה.

עד שנת 1991 היו פוליסות הגמלא שנמכרו פוליסות מבטיחות תשואה, ואילו החל משנת 1992 הן שווקו כפוליסות משתתפות ברווחים.

פוליסות גמלא שווקו כביטוח מנהלים לעובדים שכירים עד יוני 2001 וכפוליסת חיסכון פרט וביטוח מנהלים לעצמאים עד סוף 2003.

ראו גםעריכה