פרמיה

הגדרה כלליתעריכה

תשלום המשולם לחברת הביטוח עבור פוליסת ביטוח.