פרמיה

הגדרה כללית

תשלום המשולם לחברת הביטוח עבור פוליסת ביטוח.