פרמיה קבועה

הגדרה כלליתעריכה

פרמיה שמשלם מבוטח עבור ביטוח, בסכום כספי אשר נשאר קבוע למשך כל תקופת הביטוח.

ראו גםעריכה