קרן פנסיה ותיקה מאוזנת

הגדרה כלליתעריכה

קרן פנסיה ותיקה, שבדומה לקרן פנסיה ותיקה גרעונית נסגרה בשנת 1995 להצטרפות עמיתים חדשים, אך בזכות היותה באיזון אקטוארי בשנת 1995, לא הולאמה על ידי הממשלה ולא מחוייבת בתקנון האחיד.